Giá xe Toyota Corolla altis cũ cập nhật tháng 03/2023

Toyota Corolla Altis là dòng xe luôn chiếm được cảm tình của khách hàng tại Việt Nam.

Toyota Corolla Altis 2023

Toyota Corolla Altis 2023

Giá xe Toyota Corolla altis cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

 • Toyota Corolla altis 2022 : giá từ 705 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2021 : giá từ 645 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2020 : giá từ 550 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2019 : giá từ 550 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2018 : giá từ 550 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2017 : giá từ 490 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2016 : giá từ 479 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2015 : giá từ 420 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2014 : giá từ 419 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2013 : giá từ 360 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2012 : giá từ 320 triệu đồng
 • Toyota Corolla altis 2001 - 2011: giá từ 155 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Corolla altis cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Corolla altis 2022
Toyota Corolla altis 1.8HEV hybrid nhập khẩu - 2022 869.000.000 883.000.000 900.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G máy xăng nhập khẩu - 2022 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Toyota Corolla altis 1.8V máy xăng nhập khẩu - 2022 689.000.000 713.000.000 730.000.000
Toyota Corolla altis 2021
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2021 665.000.000 665.000.000 665.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2021 650.000.000 698.000.000 760.000.000
Toyota Corolla altis 2020
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2020 790.000.000 790.000.000 790.000.000
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2020 750.000.000 750.000.000 750.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2020 715.000.000 715.000.000 715.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2020 650.000.000 668.000.000 710.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2020 615.000.000 643.000.000 679.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2020 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Toyota Corolla altis 2019
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng - 2019 740.000.000 740.000.000 740.000.000
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2019 710.000.000 710.000.000 710.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng - 2019 620.000.000 620.000.000 620.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2019 615.000.000 647.000.000 700.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng - 2019 550.000.000 593.000.000 610.000.000
Toyota Corolla altis 2018
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2018 730.000.000 733.000.000 740.000.000
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2018 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2018 580.000.000 610.000.000 645.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2018 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2018 498.000.000 498.000.000 498.000.000
Toyota Corolla altis 2017
Toyota Corolla altis 2.0V Sport máy xăng (FaceLift) - 2017 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng - 2017 620.000.000 620.000.000 620.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E AT máy xăng (FaceLift) - 2017 595.000.000 595.000.000 595.000.000
Toyota Corolla altis 2.0V AT máy xăng (FaceLift) - 2017 595.000.000 643.000.000 665.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng (FaceLift) - 2017 570.000.000 579.000.000 585.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G MT máy xăng - 2017 530.000.000 530.000.000 530.000.000
Toyota Corolla altis 1.8G AT máy xăng - 2017 498.000.000 571.000.000 615.000.000
Toyota Corolla altis 1.8E MT máy xăng (FaceLift) - 2017 490.000.000 490.000.000 490.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Corolla altis cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)